کارخانه های تولید مواد بسته بندی

کارخانه ها

کارخانه هیل آلمان

این کارخانه تبدیل به پیشرفته در هالی، آلمان، در قلب جغرافیایی اروپا، نزدیک بزرگراه های بزرگ، راه آهن و حمل و نقل هوایی واقع شده است. این کارخانه به عنوان اولین تأسیسات صادراتی گروه، تهیه مواد بسته بندی به مشتریان در اروپا، آمریکا، روسیه و کشورهای مستقل مشترک المنافع، خاورمیانه، آفریقا، آسیا و اقیانوسیه عمل می کند. این کارخانه از سال 2013 با بهره برداری گسترده در سال 2017 آغاز شده است، که نشان دهنده سرمایه گذاری بیش از 88 میلیون یورو است

کارخانه مونگولیا ی چین

تاسیسات تولید بسته بندی آسپتیک در هورنگره، در کمربند لبنی شمال چین، نزدیک به برخی از بزرگترین تولیدات لبنی در جهان قرار دارد. این کارخانه در سال 2010 تکمیل شد و در حال حاضر دارای دو خط تولید دو طبقه جهانی است راه حل های صرفه جویی در انرژی و مواد بازیافتی در سراسر کارخانه استفاده می شود.

کارخانه شاندانگ چین

اولیل سایت گریت ویو در جنوب شرقی بیحیجینگ در گاوتانگ چین قرار دارد .این سایت بزرگترین کارخانه گریت ویو که شامل ۳ خط تولید میباشد که یکی از آنها دز سال ۲۰۱۳ کامل و در سال ۲۰۱۴ به بهره برداری رسید. این کارخانه .طیف گسترده ای از فرمت های بسته بندی را برای مشتریان در چین، بقیه آسیا و اقیانوسیه ارائه می دهد