تعامل با ماشین آلات

تعامل با ماشین آلات

مواد اولیه بسته بندی گریت ویو با همان کیفیت بسته بندی تولید کنندگان ماشین آلات تتراپک با پیشرفته ترین ماشین آلات موجود تولید شده است ولی همچنان پیشنهاد تست از طرف گریت ویو برای مشتریان قبل از تولید نهایی انجام میشود.

برای پشتیبانی گریت ویو به درخواست مشتری با تامین تکنسین تایید شده امکان انجام تست بسته بندی با تیراژ محدود را فراهم میکند. شرایط برای مشتریان با توجه به نوع دستگاه ها متفاوت است. روند انجام تست به شرح زیر است:

• بررسی امکان انجام تست با مواد بسته بندی گریت ویو.
• بررسی و مشاهده ماشین با مواد بسته بندی موجود. بررسی نقاط جوش و تنظیمات تیوب ها و غیره
• تنظیمات پارامتر های مشخص برای بهترین بازده دستگاه
• ثبت موارد و پارامتر های بحرانی
• معرفی محصولات گریت ویو و انجام موارد ۲ و ۴
• انجام جلسه پیش فرض تست برای بررسی مراحل قابل انجام

در صورت لزوم تنظیم، مطابق با دستورالعمل های نصب شده است. تمامیت بسته بندی را می توان با استفاده از روش های مخرب، رسانا و رنگ بررسی کرد. دوره نهفتگی بسته ها را می توان انجام داد اما برای اکثر برنامه ها اجباری نیست.