حق شما برای انتخاب

حق انتخاب ارزشمند است

وجود حق انتخاب یکی از عناصر اصلی بازار اقتصادی میشود. حق انتخاب با ایجاد رقابت باعت وجود قیمت های مناسب تر و افزایش کیفیت میشود و امکان موقیت های جدید و نوآوری شکل میگیرد.

برای چندین دهه، مشتریان مواد بسته بندی کارتن آسپتیک هیچ انتخابی نداشتند، تنها منبع احتمالی مواد بسته بندی نیز تامین کننده دستگاه پرکن بود، و در نتیجه قیمت ها بالا بود، کیفیت توسط فروشنده تامین شد و نوآوری رو به روال بود.

این وضعیت در بازار مجاور بطری های پلاستیکی آسپتیک که در آن تامین کنندگان ماشین های پر کردن و مواد بسته بندی همیشه مستقل بوده و با قیمت های رقابتی، انتخاب های متعدد و میزان بسیار بالای نوآوری مشخص شده اند، نشان داده نمی شود.

مقامات رقابت در سراسر جهان به نیاز بازارهای آزاد در تهیه مواد بسته بندی پی برده اند و برای حمایت از حق انتخاب تولید کنندگان اقدام خواهند کرد. به عنوان مثال ، پرونده "تتراپک ۲" به طور خاص حکم می کند که
دستگاه های تتراپک نمی توانند به طور قراردادی با منبع مصرفی گره خورده باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر ، به سایت همراه ما بروید:

www.choicecreatesvalue.com

گریت ویو رقیب پیشرو انحصاری درعرضه مواد بسته بندی اسپتیک درسالهای گذشته برای تولید کنندگان میباشد. مواد بسته بندی گریت ویو می تواند به طور مستقیم جایگزین مواد از تولید کنندگان اصلی ماشین باشد و بدون مشکل در مورد کیفیت، عملکرد و یا ویژگی های زیست محیطی عمل نماید.