مسولیت پذیری

مسولیت پذیری

فیبر موجود در درختان جنگل ۷۰٪ از مواد اولیه خام مواد یبسته بندی را تشکیل میدهد و شرکت گریت ویو با استفاده از تامین منابع پایدار در صدر تولید کنندگان این عرصه میبا شد.

تمان کارخانه های گریت ویو با صدور گواهینامه زنجیره ایی از سیستم های صدور گواهینامه عمده مدیریت جنگل ها گواهی میشود.

در سرار جهان٬ نسبت بالای استفاده ار فیبر گریت ویو از منابع مسول در صنعت ما تامین میشود. در اروپا ۱۰۰ ٪ از کارتن های تولید شده در کارخانه ها در هاله آلما ن با کاغذ گواهی شده اف اس سی ساخته شده و این سایت در اروپا در صدرتامین کنندگان مسئوليت پذیر است.

شرکت گریت ویو با تشویق وپشتیبانی از تمام مشتریان خود که با استفاده از کاغذ از جنگل های گواهی شده برای برچسب زدن محصولات خود راه مسولیت پذیری زیست محیطی را برای مصرف کنندگان نمایان میکند.

گواهینامه های شرکت ما را اینجا پیدا می کنید.