کاغذ بسته بندی اسپتیک

کاغذ بسته بندی اسپتیک

مواد بسته بندی با کیفیت بالا برای ماشین آلات پر کردن SIG برای فرمت های combibloc پیکربندی شده است.

گریت ویو بسته بندی کامبی را در کارخانه های تمام اتوماتیک و با استفاده از مواد اولیه با کیفیت تولید میکند . این بسته بندی ها در ۵ سایز و ۲ مدل بریک موجود میباشند و سایز های جدید در حال بررسی و توسعه میباشد.

چاپ این نوع بسته بندی فلکسو میباشد که دوستدار محیط زیست و جوهر با اصل اب است.و رویه پلی اتیلن خارجی که محافظ چاپ و خراشیدگی است.

انواع بسته بندی کامبی

۲۰۰ میل مینی

۲۰۰ میل مینی

مناسب برای مایعات به همراه مواد خورد شده.سایز ها به نسبت سایز دستگاه ها قابل تغییر و تولید میباشد.

سایز ۲۰۰ میل کوچک

سایز ۲۰۰ میل کوچک

مناسب برای مایعات و انواع لبنیات. محصولات بسته بندی بلنک فد متناسب با دستگاه های کامبی بلاک در سابز های مختلف میباشد.

سایز ۲۵۰ مینی

سایز ۲۵۰ مینی

مناسب برای مایعات و انواع لبنیات. محصولات بسته بندی بلنک فد متناسب با دستگاه های کامبی بلاک در سابز های مختلف میباشد.

سایز ۲۵۰ میل کوچک

سایز ۲۵۰ میل کوچک

مناسب برای مایعات و انواع لبنیات. محصولات بسته بندی بلنک فد متناسب با دستگاه های کامبی بلاک در سابز های مختلف میباشد.